Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

17. desember 2019
Du mottar nå Hedmark idrettskrets sitt siste nyhetsbrev.
Vi vil heretter sende informasjon fra vår nye krets: Innlandet idrettskrets.
Allerede i morgen vil du motta en egen hilsen med beskrivelse av vår nye organisering.
Vi vil takke for godt samarbeid i årene som har gått, og ønsker dere alle en riktig
God Jul og et Godt Nytt År.

Kan Rolf Hansen bli Årets ildsjel 2020?

Bli med å stem på Rolf Hansen fra Galterud IF som Hedmark sin kandidat til årets ildsjel!
Rolf har hatt mange ulike verv i idretten i nærmere 75 år! Han er fortsatt aktiv i Galterud og Kongsvinger, han ivrer for idrett/aktivitet, arrangementer og er i tillegg svært engasjert i lokalsamfunnet.
Les mer om Rolf og hans oppofrende engasjement her: Rolf Hansen.
Se NRKs video her.
Stem her: Årets ildsjel

Knalltilbud på Idrettsgallabilletter

Alle idrettslag i Innlandet inviteres til Idrettsgalla 2020, som foregår i Hamar Ol-Amfi lørdag 4. januar 2020 kl 19.00.

Programlederne Birgit Skarstein og Nicolay Ramm vil ta oss gjennom en spennende og variert kveld med utdeling av priser og god underholdning.

Idrettslag får nå et knalltilbud på idrettsgallabillettene, bestill her
Les mer

Diverse informasjon

Følgende overordnede planverk er vedtatt for idretten kommende år:
Idretten vil - langtidsplan
Idretten skal - strategidokument

Nye lovnormer er utformet og endringer i regelverket trer i kraft 01.01.2020 for alle organisajonsledd i idretten.

19 idrettskretser bli til 11 fra 01.01.2020.

Idrettens medlemssystem

Vi ønsker å rette en stor takk til alle idrettslag som har etterfulgt kravet om å ta i bruk et godkjent medlemssystem.

For noen har dette medført en del arbeid, men denne jobben har vært viktig for å øke personvern og datasikkerhet i norsk idrett.
I tillegg vil dette bidra til forenklet medlemshåndtering for idrettslaget på sikt.

Nasjonal Nettverkssamling for Ungdomsutvalg

Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets, i samarbeid med Norsk Tipping, inviterer alle særforbund og idrettskretser med ungdomsutvalg til Nettverkssamling for Ungdomsutvalg 3.–5. januar i forbindelse med Idrettsgallaen 2020. Samlingen har som mål å bygge videre på arbeidet fra tidligere samlinger, samt diskutere saker som påvirker ungdommens medvirkning i idretten.

Momskompensasjon 2019

Det blir i år rekordstor utbetaling av momskompensasjon til idretten. Totalt får norsk idrett utbetalt 605,7 millioner kroner i momskompensasjon. Av totalsummen går kr 19.197.296 til 261 idrettslag i Hedmark. Dette utgjør en økning på ca 3,4 mill i forhold til 2018. Utbetaling vil finne sted i uke 52.
Les mer

Skattefradrag for gaver

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.
Frist for registrering av gaver er 10. januar 2020 kl 13.00.
Les mer

Ny tilskuddsordning

Fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune vedtok høsten 2019 at det skal opprettes en ny tilskuddsordning til arrangementsutvikling.

Informasjon om retningslinjer, søknads-prosedyre og søknadsfrist vil komme på følgende side: Innlandet fylkeskommune

Idrettsforbundet lanserer Teamnor

Norges idrettsforbund og Olympiatoppen lanserer egen nettside for norsk toppidrett - teamnor.no. Målet er å skape entusiasme og interesse rundt mangfoldet i norsk toppidrett innenfor olympiske og paralympiske idretter, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus, Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00