Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

4. september 2019

Ekstraordinært kretsting

Hedmark idrettskrets og Oppland idrettskrets skal slås sammen og blir til Innlandet idrettskrets fra 01.01.2020.
Det vil bli avholdt ekstraordinært kretsting for hver av idrettskretsene, etterfulgt av et konstituerende kretsting for den nye sammenslåtte kretsen.
Kretstingene avholdes lørdag 2. november 2019 på Scandic Lillehammer Hotel
fra kl. 14.00.

Les mer

Bedre Klubb - nytt gratis utviklingsverktøy

Norges idrettsforbund har utviklet et nytt verktøy som hjelper idrettslag med å avdekke svakheter, men også kartlegge styrker i idrettslaget.
Verktøyet heter Bedre Klubb og det passer for alle idrettslag, det er gratis, og det tar ikke mange minuttene å gjennomføre i løpet av et styremøte i klubben.
Les mer

Endring i forskrift om elektronisk medlemsregister!

Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og org.register.
Hva betyr dette for idrettslaget?
1.Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
2.Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
3.Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Les mer

Barns ansvar for kontingent og treningsavgift

Foreldre må samtykke til at barn under 15 år meldes inn i et idrettslag.
Barn over 15 år kan melde seg inn selv.
I begge tilfeller er barnet umyndig, og kan ikke pådra seg økonomiske forpliktelser. Hvordan løser man dette i idretten?
Les mer

Spennende trenerkonferanse

Få innføring i det beste fra praktisk og teoretisk trenerarbeid fra de fremste ekspertene på feltet.
Barne- og ungdomstrenerkonferansen 2019 arrangeres i Oslo 20.- 21. september og passer for alle som trener barn og ungdom, foreldretrenere og andre som er opptatt av barneidrett.
Les mer
Kursene avholdes:
5. september kl 14:00 og kl 18:00 - Elverum
9. september kl 18:00 - Tynset

Regionale kurs om spillemidler til anlegg 2019

Går ditt lag med en drøm om et nytt anlegg for idrett, fysisk aktivitet eller friluftsliv?
Hedmark fylkeskommune tilbyr regionale kurs om spillemidler for lag og foreninger innen idrett og friluftsliv, idrettsråd, vel-foreninger og kommuner.
Les mer

Siste mulighet til å søke deltakelse i vårt mentorprogram!

Idrettskretsen med samarbeidspartnere søker 10 kvinnelige kandidater fra idrettslag, idrettsråd eller særkrets, som blir gitt mulighet til personlig utvikling gjennom samarbeid med mentor. Programmet inneholder i tillegg tre fagsamlinger der kandidater får faglig påfyll i sentral ledelsestematikk som relasjon, kommunikasjon og konflikthåndtering. Programmet har oppstart 2. november 2019 og søknadsfristen er i dag onsdag 4. september.
Les mer

Ønske om flere idrettshaller

En stor undersøkelse over anleggs-situasjonen i kommunene viser at over halvparten av alle landets idrettsråd først og fremst ønsker seg nye idrettshaller. Samtidig mener 60 prosent av idrettsrådene at det står svært dårlig an med isanlegg i kommunen. - Svarene fra undersøkelsen samsvarer med behovene i Anleggspolitisk program for den neste femårsperioden, sier idrettspresident Berit Kjøll.
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus, Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00