Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

1. februar 2019

Kartleggingsundersøkelse

Vi i Hedmark idrettskrets ønsker hele tiden å forbedre oss og være synlige for alle våre organisasjonsledd.
Vi sendte ut en kartleggingsundersøkelse pr mail den 16. januar og vi rett en stor takk til alle som har besvart.
Undersøkelsen er fortsatt åpen, så dersom du eller en person i ditt idrettslag har lyst til å svare, vil dette kunne gjøres innen
15. februar.
Se undersøkelsen her.

Tid for årsmøter

Nå er vi straks inne i tiden for årsmøter.
Alle idrettslag må ha gjennomført sitt årsmøte innen 31. mars 2019.
Norges idrettsforbund har laget en samleside med tips til gjennomføring av årsmøter, hvor dere finner nyttig informasjon og maler.

Hedmark idrettskrets ønsker også å bidra med tips til gjennomføring av gode årsmøter, og vi inviterer til årsmøtekurs hvor vi belyser forberedelser til årsmøtet,lovverk, roller, valg, maler, oppfølging mm.
Se vår kurskalender for tid, sted og påmelding, eller ta direkte kontakt med oss for bestilling av kurs eller ved spørsmål.

Hvilke regler gjelder for publisering av bilder og video av barn i idretten?

Det skjer fortsatt mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder og video. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene før de publiseres.
Norges Idrettsforbund anbefaler alle idrettslag å gjøre NIFs retningslinjer godt kjent i alle ledd i idrettslaget.
Les mer
Hedmark idrettskrets har en egen samleside for tilskuddsordninger, hvor du også finner støtteordninger fra Hedmark Fylkeskommune.
Les mer

Samlesider for støtteordninger for idrettslag

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2019.
I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene
landet over.
Les mer


Vi vil i sakene nedenfor vise til/beskrive enkelte tilskuddsordninger med søknadsfrist i februar og mars.

Spillemidler til utstyr

Nå kan idrettslag og særidrettsgrupper søke om spillemidler til utstyr.
Norges idrettsforbund har åpnet for at alle idrettslag og særidrettsgrupper kan søke om spillemidler til utstyr. Det er satt av 35,8 million kroner til ordningen.
Søknadsfrist er 6. februar 2019
Nytt av året er at kvitteringer skal sendes inn samtidig med søknaden.
Les mer

Midler til aktiviteter for barn og unge i asylmottak

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn får en meningsfull hverdag og en så normal barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.
- Vi oppfordrer alle klubber som har tilhørighet i nærheten av et asylmottak til å søke midler fra UDI. Idretten har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for å integrere flyktninger og asylsøkere i idretten og i lokalmiljøet. Dette arbeidet håper vi kan fortsette også i 2019, sier rådgiver for breddeidrett, Elin Horn.
Søknadsfrist: 11. februar
Les mer

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2019/2020

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot utsatte grupper.
Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv.
Søknadsfrist 15. februar 2019

Les mer

Fortjener ditt idrettslag utmerkelsen Årets idrettsanlegg?

For fjerde gang skal Norges flotteste idrettsanlegg kåres. Prisen tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Vinneren stikker av med 30.000 kroner!
Søknadsfrist 1. mars.
Les mer

Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Stortinget har bevilget 189,4 millioner kroner for 2019 til ordningen for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsannlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Søknadsfrist er 1. mars 2019.
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus, Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00