Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

13. desember 2018


Julehilsen fra oss i

Hedmark idrettskrets

Vi ønsker dere alle en GOD JUL og gleder oss til et GODT NYTT IDRETTSÅR i samarbeid med dere.

Vårt kontor vil være stengt i romjulen, men vi er på plass igjen onsdag 2. januar 2019.

Vi har i år laget en spesiell hilsen, -
klikk på bildet under:

15.785.878 kroner til idrettslagene i Hedmark!

Totalt vil norsk idrett få utbetalt
518 567 968 kroner i momskompensasjon basert på tall fra regnskapsåret 2017.
I Hedmark har 257 idrettslag søkt om momskompensasjon og vil motta 15.785.878 kroner,- det vil si ca 5% av søkegrunnlaget.
Les mer om saken og fordeling av midler:
Les mer

Årshjul for klubber og idrettsråd i Hedmark

Hedmark idrettskrets har laget et årshul for 2019 som vi håper kan være til nytte for våre idrettslag og idrettsråd. Her finner dere tidsfrister for søknader og rapporteringer, samt tidspunkter for våre aktiviteter og kurstilbud.
Les mer
Det er viktig at trenere, ledere og foreldre tar ansvar, bryter stillheten og gjør det lettere å si ifra om seksuell trakassering og overgrep.

#Starttotalk

"Starttotalk er en kampanje hvor man ønsker å bryte stillheten om seksuelle overgrep i idretten. I kampanjen kommer det frem at det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep.
Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.
Les mer

BUA - Utlån av gratis idrettsutstyr

Utstyrsordningen BUA gjør det mulig å låne gratis sports- og fritidsutstyr. Ordningen er åpen for alle, og er et tiltak for å redusere økonomi som barriere i idrettsdeltakelse.
BUA-ordningen, som tilbyr alle idrettslag gratis utlån av sportsutstyr, har gjort det enda enklere å se hvor man kan låne utstyr, hva man kan låne, størrelser og tilgjengelighet. Sjekk ut din lokale BUA-ordning nå:
Les mer

Paracamp i Snowboard

Norges Snowboardforbund inviterer til Paracamp i Snowboard i Trysil
17.- 20. januar 2019.
Campen er for bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede i alle aldre fra hele Norge.
Nivå på deltagerne:
helt nybegynner og viderekomne.
Les mer
Hedmark idrettskrets vil rette en stor takk til alle dere som gjennom frivillig innsats bidrar til god aktivitet og idrettsglede i Hedmark!

Frivilligheten i norsk idrett tilsvarer 34.100 årsverk!

Frivillige i norsk idrett utfører intet mindre enn 58 millioner dugnadstimer i året! I følge Statistisk sentralbyrå utgjør frivillig innsats i idretten hele 34.100 årsverk, og verdien av dette arbeidet til hele 17,3 milliarder kroner.
Dette er fantastiske tall og viser at frivilligheten og dugnadsånden lever i beste velgående i norsk idrett.
- Norsk idrett har rundt 700.000 personer som gjennom året gjør en innsats for at hjulene skal gå rundt i våre 11.338 idrettslag, sier idrettspresident Tom Tvedt.
Les mer


Skattefradrag gaverIdrettslag og andre organisasjonsledd som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver har frist
10. januar 2019.

Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus, Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00