Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

16. november 2018

Idrettshelga Innlandet 2018 ble en suksess

Idrettshelga Innlandet 2018 fant sted siste helg i oktober med over 15 ulike tilbud til alle idrettsinteresserte. I overkant av 350 deltagere fra organisasjonsledd i idretten i Hedmark og Oppland deltok!.
Helgen ble en stor suksess og vi takker alle som deltok for en flott helg med nettverksbygging, inspirasjonsforedrag og ikke minst kompetanseheving på tvers av idrettene.
Vi har samlet et bildegalleri fra Idrettshelgen.

Modernisering av norsk idrett - høringsfrist 9. desember

Som nevnt i forrige nyhetsbrev har Norsk idrett startet et moderniseringsprosjekt med fokus på organisering og digitalisering i idretten. 28. oktober ble det sendt ut et høringsforslag fra NIF.
Utkastet ble sendt til alle organisasjonsledd i idretten, med mulighet til å gi svar og innspill innen fristen 9. desember.
Vi oppfordrer våre idrettslag å benytte seg av muligheten til å påvirke fremtidig organisering av norsk idrett.
Les høringsforslaget her: Høring
Se samleside for prosjektet her
Fra samling i Kongsvinger-regionen

Gode dialogmøter ifbm modernisering av norsk idrett

Hedmark idrettskrets har i forbindelse med ovennevnte sak invitert alle idrettsrådene i Hedmark til møter hvor vi har delt informasjon rundt prosess og høringsutkast, samt hatt gode diskusjoner rundt hva slags konsekvenser forslaget kan tenkes å ha for idretten i våre områder. Et stort og viktig spørsmål er om idrettsrådene skal deles inn i idrettsrådssoner, da med samme struktur som regionene har i fylket per nå.
Hedmark idrettskrets vil takke idrettsrådene for stort engasjement og nyttige innspill.

Skadefri.no - et nyttig verktøy for alle trenere og utøvere i norsk idrett

I dag relanserer Senter for idrettsskade-forskning skadefri.no som er det mest omfattende skade- og forebyggingstiltaket i norsk idrett noen sinne. – Målet er at alle norske trenere, utøvere, leger og andre skal bruke skadefri.no til forebygging av idrettsskader, helseproblemer og opptrening etter skade, sier prosjektleder Kathrin Steffen.
Les mer
Norges Idrettsforbund ønsker å ta grep for å endre situasjonen og mener det bl.a. må holdningsendringer til.

Dobbelt så mange kvinner som menn slutter som trenere i norsk idrett

Høgskolen Innlandet har gjennomført en undersøkelse om «Trenere i norsk idrett – en nasjonal kartleggingsstudie» hvor 5977 trenere fra 104 ulike idretter og 49 særforbund har deltatt.
Et av de mest oppsiktsvekkende funnene er at det nesten er dobbelt så mange kvinner (53 prosent) som menn (24 prosent) som slutter som trenere allerede før fylte 40 år. Dessuten viser rapporten at det er langt færre kvinner (24 prosent) enn menn (49 prosent) som får tilbud om trenerjobb.
Les mer

Økonomikurs

Vi minner om vårt oppdaterte
«Økonomikurs for idrettslaget – økonomistyring og regnskap».
Kurset holdes på Terningen Arena,
Elverum, tirsdag 27. november 2018.
Kurset er gratis.

Idrettens tematurne
- med fokus på kroppspress

Vi minner om Idrettens Tematurne som holdes på Terningen Arena, Elverum
mandag 3. desember.
Temaet "Fokus på kroppspress" vil belyses ut ifra tre hovedperspektiver: Kosthold og ernæring, Doping/Antidoping og Sosiale medier. Kurset er gratis

Temakveld Ungdomsidrett

Ønsker ditt idrettslag å ta opp, diskutere og gjøre noe med ungdomsidretten?
Vi kan anbefale å ta opp utfordringene ved å gjennomføre «Temakveld-Ungdomsidrett».
Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette. Idrettslaget kan selv gjennomføre en slik temakveld, eller invitere idrettskretsen som gjerne kommer og gledelig bidrar.
Ta kontakt med Martin Hylland for mer informasjon.

Markering av FNs Internasjonale frivillighetsdag

5. desember er det FNs internasjonale dag for frivillighet og dagen markeres ved å takke alle de fantastiske frivillige som bidrar til et varmere samfunn!
Nancy Herz, organisasjonsrådgiver i Frivillig.no, sier at 5. desember er dagen for å vise lokale lag at det settes stor pris på dem og den innsatsen de frivillige gjør for klubben. Frivillighetsdagen.no har samlet noen forslag på tiltak til nasjonale og lokale aktiviteter som kan gjennomføres på frivillighetens dag.
Bli med å hedre frivilligheten!
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00