Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

20. september 2018
Konferansen holdes på Scandic Hamar,
26.- 28. oktober 2018.

Har du meldt deg på?

«Idrettshelga Innlandet" er idrettskretsens store kraftsamling for idretten i Innlandet.
Vi gjentar suksessen fra fjorårets arrangement og inviterer til en ny helg med kompetanseheving og aktivitet for alle idrettsinteresserte i Innlandet.

Årets tema for helgen er «Foreldre er idretten» og «Ressursbruk i idretten» og vi får besøk av foredragsholdere som kommer med aktuelle og spennende foredrag som du ikke må gå glipp av.

Følg med på vår hjemmeside for program
og påmelding:
Les mer

Kurs og aktivitetstilbud

Hedmark idrettskrets er i gang med høstens kurs- og aktivitetstilbud.
På vår hjemmeside har vi en aktivitetskalender som oppdateres kontinuerlig. Følg med for å se om det er noe som er av interesse for deg eller noen andre i din klubb!

Økonomiske barrierer

i idretten

Hedmark og Oppland idrettskretser ønsker å bidra til at idretten setter fokus på å bygge ned økonomiske barrierer for deltakelse i idretten. Som et ledd i dette arbeidet har vi utformet en spørreundersøkelse. Undersøkelsen søker å finne gode svar på hvilke kostnader som forbindes med å tilby idrettsaktivitet i Innlandet, samt gi indikasjon på hvilke utgifter den enkelte utøver har i forbindelse med deltakelse i aktiviteten.

Spørreskjemaet er sendt ut til klubber, og vi håper dere tar dere tid til å besvare det.
Se skjemaet her: Økonomiske barrierer
Kampanjen går fra 17. september til
30. september 2018.

Nå kan ditt idrettslag vinne 50.000 kr i Grasrotprisen

Grasrotprisen er øremerket ungdomsidrett og deles ut til et idrettslag som øker rekrutteringen eller forebygger frafall blant ungdom. Har ditt idrettslag allerede et godt tiltak som fortjener støtte?
Planlegger dere å gjøre noe for å ivareta ungdommene i idrettslaget?
Dersom svaret er JA kan ditt idrettslag vinne 50.000 kroner gjennom Grasrotprisen.
I tillegg kan lag i klubbene som gjør noe ekstra for at flere ungdommer skal få et tilbud i idretten søke om pengestøtte og vinne inntil 10.000 kroner.
Les mer

Ungdomsinvolvering i fokus

Hedmark Idrettskrets har vært på klubbesøk i Elverum Fotball og Odal OL for å snakke om ungdomsinvolvering i idrettslaget.
Vi kommer gjerne ut til flere!

Les mer om Ungdomssatsingen til Hedmark idrettskrets her:

Les mer

Vi søker nye medlemmer til Ungdomsutvalget

Vi søker ungdom som er:
•Mellom 15 og 29 år
•Idrettsengasjert og ser muligheter for å styrke ungdomsarbeidet i idrettskretsen
•Er bosatt i Hedmark
•Er gode til å samarbeide

Frist for å nominere kandidater er 7. oktober.
Les mer for informasjon om Ungdomsutvalget og hvilke oppgaver de skal dekke:
Les mer

Nå er Smart Planleggeren her

TINE utvider Smart Idrettsmat-konseptet med ny digital løsning. Med TINE Smart Planleggeren blir det blant annet enklere å fordele oppgaver og sette opp vaktlister.
I 2017 lanserte TINE konseptet Smart Idrettsmat som skal gjøre det enklere å drive idrettskiosk og bestille inn mat til arrangementer. I tillegg skal Smart Idrettsmat inspirere til mer variert mat i idrettskiosken.
Les mer

Stiftelsen VI

Personer med funksjonsnedsettelser opplever nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer isolasjon enn funksjonsfriske.
De har også mindre tilgang til ressurser for å utøve fysisk aktivitet og andre interesser.

Det vil Stiftelsen VI gjøre noe med etter initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker. Stiftelsen vil bidra til å skape en bevegelse for 605 000 funksjonshemmede i Norge og til å skape like muligheter til å prestere.
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00