Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

29. august 2018

Idrettshelga Innlandet 2018

«Idrettshelga Innlandet" er idrettskretsens store kraftsamling for idretten i Innlandet.
Vi gjentar suksessen fra fjorårets arrangement og inviterer til en ny helg med kompetanseheving og aktivitet for alle idrettsinteresserte i Innlandet.

Konferansen holdes på Scandic Hamar,
26.- 28. oktober 2018.

Årets tema for helgen er «Foreldre er idretten» og «Ressursbruk i idretten» og vi får besøk av foredragsholdere som kommer med aktuelle og spennende foredrag som du ikke må gå glipp av.

Følg med på vår hjemmeside for program
og påmelding:
Les mer

Den store tilskuddsdagen

Hedmark fylkeskommune inviterer til
Den store tilskuddsdagen - mer penger til kultur og frivillighet i Hedmark.
Har du en idé?
Mangler du penger?
Da er det lurt å melde seg på!
Konferansen avholdes på Hamar Teater den 19. september.
Se program og påmelding her
Påmeldingsfrist 5. september.

"Prosjekt Likestilling"

Hedmark idrettskrets har mottatt midler fra Hedmark fylkeskommune for å gjennomføre et prosjekt med fokus på likestilling i idretten.
Gjennom «Prosjekt Likestilling 2018 - 2025» ønsker HIK i samarbeid med andre aktører å bidra til bevisstgjøring og holdningsendringer knyttet til kvinners deltagelse i trener- og lederposisjoner i Innlandsidretten.
Gjennomføring av målrettede tiltak for å inkludere flere kvinner krever systematisk arbeid over tid og likestillingsperspektivet må ivaretas i planverk og daglig aktivitet i idrettslag. Det er et krevende arbeid fordi dagens hindre for likestilling både er synlige og mer usynlige i form av holdninger, fordommer og strukturer.
HIK planlegger å gjennomføre «Prosjekt Likestilling» med en todelt struktur som består av forprosjekt og hovedprosjekt.
HIK vil gjennom forprosjektet ha fokus på informasjons- og kunnskapsinnhenting. Dette skjer gjennom et tverrsektorielt nettverk der flere store organisasjoner i og utenfor idretten deltar, men like viktig gjennom en stor kartleggingsundersøkelse, der vi søker å få kvinner som er aktive innen idretten (ledere, trenere, etc.), til å uttale noe om «nå-tilstanden» for likestilling i idretten. Forprosjektet skaper således grunnlag for og initierer hovedprosjektet, ved å definere konkrete tiltak og handlingsplaner for å imøtekomme aktuelle problemstillinger.

Dersom ditt org.ledd ønsker å bidra inn i prosjektet, vennligst ta kontakt med Pål Erik Heimstad på mail: Pål Erik Heimstad eller telefon 913 60 580.
Har din klubb erfaringer med ungdoms-arrangement/tiltak som andre kan lære av, eller ønsker dere klubbesøk? Ta kontakt med Martin Hylland på tlf 473 99 618

FlexOløp i Sør-Odal -

av og med ungdom

Odal Orienteringslag inviterte for første gangi til "Emil-løpet" i 2017. Lokale ungdommer ønsket å skape et arrangement for ungdommer som bl.a. skulle bidra til rekruttering til orienteringsidretten.
"Emil-løpet" bygger på modellen "flexoløp", som er et konsept utviklet av Forenklingsutvalget i Norges Orienterings-forbund. For deltagere kjennetegnes et flexoløp av fri starttid, løypetilbud for alle nivåer, 'møt og løp' og ved muligheten til å løpe sammen med andre.

Odal O-lag er stolte av sin unge arrangører som fikk gode erfaringer og arrangements-kompetanse som kan brukes til beste for idrettslaget i andre anledninger.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er klare til fordeling

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.
NIF sendte ut anbefalingsbrev i juni og nå er ordningen for LAM-fordeling åpnet.
Les mer

Kurs og aktivitetstilbud

Hedmark idrettskrets er i gang med høstens kurs- og aktivitetstilbud.
På vår hjemmeside har vi en aktivitetskalender som oppdateres kontinuerlig. Følg med for å se om det er noe som er av interesse for deg eller noen andre i din klubb!

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00