Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

20. juni 2018
Les mer om arrangementet på Facebook: PRIDE

Idretten støtter opp om PRIDE INNLANDET

Pride Innlandet, Ringsaker Kommune og FRI Innlandet arrangerer tidenes første Pride Innlandet, lørdag 23. juni i Brumunddal. Pride Innlandet skal markere inkludering, mangfold, toleranse og at alle skal ha plass til å være seg "sjøl" i Innlandet.
Budskapet er sterkt forankret i norsk idrett som arbeider for idrettsglede for alle.
Hedmark idrettskrets stiller seg bak arrangementet og oppfordrer alle til å støtte opp om markeringen og målet om å skape et mer inkluderende, mangfoldig og tolerant samfunn.
Les mer
Idrettens Hus støtter PRIDE INNLANDET

Innspill ønskes -

Hvilke tre oppgaver er viktigst for hele norsk idrett i årene fremover?

Norges idrettsforbund har sendt ut en undersøkelse hvor alle idrettslag blir spurt om hvilke tre oppgaver som blir viktigst for hele idretten i årene som kommer.
Undersøkelsen er frivillig, men Hedmark idrettskrets oppfordrer dere til å svare, da idrettslagenes innspill blir svært viktig for kursen videre for norsk idrett!
Frist 5. juli
Les mer

Mindre trening og mer moro

GØY håndballklubb er et annerledes idrettslag. De har satt fokus på mindre trening og mer moro for bare 100 kroner, og dette har vært suksessen for dette idrettslaget.Det sosiale er drivkraften i dette idrettslaget som først og fremst ønsker å ha det GØY på trening og i kamper! Nå har de hatt suksess med mini-gøy-konseptet for de minste barna som består i å trene mindre, og heller ha det mer gøy. Resultatet har gitt både flere barneidrettstrenere og flere som stiller opp for idrettslaget.
Les mer
Søknadsfrist for prosjekter med oppstart
vår 2019 er 15. august 2018.
Spørsmål om ordningen kan rettes til
Pål Erik Heimstad tlf 913 60 580

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.
Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper som:
• mennesker med funksjonsnedsettelse
• mennesker med innvandrerbakgrunn
• mennesker med lav betalingsevne
• mennesker med en fysisk eller psykisk
sykdom
Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.
Les mer

Introduksjonsvideo om norsk idrett på forskjellige språk

Språkproblemer kan ofte være kimen til mindre deltakelse. Det ser vi også i norsk idrett. Norges idrettsforbund har tidligere utgitt idrettslagsbrosjyreen «Bli med» som er oversatt til 16 forskjellige språk.
Målet er at brosjyren skal lette idrettslagenes inkluderingsarbeid mot målgrupper som det ofte er vanskelig å nå med riktig informasjon.

Nå har i Akershus og Oslo idrettskretser laget åtte introduksjonsvideoer på forskjellige språk for å øke forståelsen om norsk idrett
og gjøre det enklere å inkludere innvandrere til idretten. Se videoene her:
Les mer

Idrettshelga Innlandet 2018

Nå er fellesprogrammet for Idrettshelga Innlandet klart!. Lørdag den 27. oktober inviterer vi til en todelt konferanse med foredrag fra inspirerende idretts-personligheter, i tillegg til paneldebatt med mulighet til å påvirke diskusjonen fra salen rundt temaene ‘Foreldre er idretten’ og ‘Ressursbruk i idretten’.
Årets fellesprogram tar stilling til foreldrerollen på tvers av alle idretter og hvordan idretten best mulig kan inkludere alle ved å legge til rette for lavkostnadsaktivitet.
Les mer
Se veilederen her: Medisinsk beredskap

Veileder for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer

Idrettsstyret har revidert retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer. Veilederen er i første omgang ment som et hjelpemiddel for særforbund til å kvalitetssikre den medisinske beredskapen som bør være tilgjengelig på de ulike arrangementene deres. Men, her kan det også være nyttige tips for idrettslagene våre.
Les mer


God sommer!


Vårt kontor vil være betjent fra kl 08.00-15.00 i sommer, med unntak av uke 29 og 30.


Vi ønsker dere alle en god og aktiv SOMMER :-)

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00