Se webversjon

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

15. februar 2018

Er du en god idrettsforelder?

Er du en forelder og ønsker at ditt og andres barn skal få mest mulig ut av ditt engasjement i idrettslaget?
Olympiatoppen har laget 9 anbefalinger for hvordan du som idrettsforelder best kan bidra til å skape et godt utviklings- og idrettsmiljø for dine og andres barn.
De 9 anbefalinger er basert på forskningsresultater og erfaringer fra trenere som arbeider med barn og unge.
Les mer
Ønsker din klubb mer informasjon, kommer vi gjerne ut på klubbesøk for veiledning og dialog.

Tid for årsmøter

Er idrettslaget godt forberedt til årsmøtet?
Alle idrettslag må ha gjennomført sitt årsmøte innen 31. mars 2018.

Det er mange spørsmål som stilles i forbindelse med avholdelse av et årsmøte:
-Hvilke regler gjelder for innkalling til årsmøte?
-Hvordan skal årsmøtet gjennomføres?
-Hvilke saker skal behandles?
-Hvem er valgbare?
-Hvordan skal protokoll utformes?
Idrettsforbundet har laget en samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag og bedriftsidrettslag. Her finnes krav, maler og annen informasjon.
Les mer

Verktøy for gode interne rutiner og klubbøkonomi

Norges idrettsforbund har utarbeidet en verktøykasse som inneholder de bestemmelser som idrettslaget er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen til idrettslaget, og som vil bidra til å sikre at idrettslaget følger de lover og bestemmelser som gjelder.

I verktøykassen finnes bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk
for idrettslaget.
Les mer

Kretsting 21. april 2018

Hedmark idrettskrets inviterer til kretsting på
Scandic Hamar 21. april 2018.

Se innkalling med påmelding her.

I forbindelse med kretstinget inviterer vi til idrettsfaglig seminar med fokus på
verdier og holdninger.
Våre foredragsholdere er Håvard B. Øvregård og Espen Nystuen.
Håvard B. Øvregård er rådgiver i verdiarbeid i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Han vil bl.a. snakke om - seksuell trakassering og overgrep
- Hvordan kan du unngå det?
- Hva gjør du når det skjer?
Espen Nystuen er daglig leder i Kongsvinger IL toppfotball. Han vil sette fokus på verdier og holdninger i idretten, foreldrevett med mer.

Vi ønsker kandidater til våre hederspriser

Vi minner om muligheten til å foreslå kandidater til våre hederspriser.
Hedmark idrettskrets ønsker å hedre tillitsvalgte som har utøvet en stor innsats for Hedmarksidretten.
Vi tildeler ulike hedersbevisninger, både individuelle og for lag.
Forslag på kandidater kan fremmes av idrettskrestsstyret, særkrets, idrettsråd og idrettslag.
Frist for forslag er 21. februar 2018.
Les mer om statutter for hedersbevisninger og prisvinnere her:
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00