See web version

Nyhetsbrev Hedmark idrettskrets

2. februar 2018

Hedmark og Oppland idrettskretser blir Innlandet idrettskrets i 2020!

I henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2015-2019 og NIF-styrets vedtak 15. mars 2017 gjelder følgende for idrettskretsene i Hedmark og Oppland:
”Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle
endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser dersom
dette gjennomføres i tingperioden.”

Fylkene Hedmark og Oppland blir Innlandet fylkeskommune i 2020, og idrettskretsene i samme region blir også slått sammen fra samme tidspunkt.
Vi er helt i startfasen av sammenslåingen og det har foreløpig ikke blitt gjort noen vedtak for vår del. I første omgang skal det settes ned et interim-styre med representanter fra begge idrettskretsene som skal være øverste organ for gjennomføringen av prosessen. Videre skal det besluttes hvem som skal være prosjektleder for prosessen og det er heller ikke avgjort. Men det blir spennende tider og vi ser frem til en prosess som vi er sikre på være til det beste for våre klubber og idrettslag.
Vi vil holde dere fortløpende orientert om prosessen og vil etter hvert involvere særkretsene i arbeidet.

Våre kurstilbud

Vi går snart inn i høysesong for årsmøter (skal gjennomføres innen utgangen av mars) og tiden går fort til det skal foretas medlemsrapportering (innen utgangen av april).
I den forbindelse har Hedmark idrettskrets ekstra sterk fokus på å tilby følgende kurs i tiden fremover:

Årsmøtekurs (1,5 time).
Et kort og konsist kurs med nyttig gjennomgang av hovedpunktene i forberedelser og gjennomføring av årsmøtet. Alt i henhold til lovnormen for idrettslag.

KlubbAdminkurs
medlemshåndtering og fakturering (3 timer).
En praktisk introduksjon der man lærer seg bruk av KlubbAdmin for medlemshåndtering og fakturering.

Se vår aktivitetskalender for aktuelle kurs i ditt nærområde.

Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle idrettslag, idrettskretser og særforbund i norsk idrett.

Idrettsstyret vedtok 14. desember 2017 en ny norm for behandling av personopplysninger og
informasjonssikkerhet i idretten.

Nye regler og ny norm skal forsterke følgende punkter:
• Rettigheter og kontroll for enkeltpersoner
• Ledelsen i det enkelte organisasjonsleddet har ansvaret
• Sikring mot at uvedkommende ikke får kjennskap til personopplysninger
Se norm og veileder her:
Les mer

Finnes det eventyrere i alderen 20–28 år i ditt idrettslag?

Er du – eller kjenner du - en eventyrer?
En person som er glad i idrett? Som liker nye impulser?
Som har kunnskaper og formidlingsevne?

Svaret på spørsmålene er enkelt: Idrettens fredskorps.

For de som er mellom 20-28 år, og kan svare ja på minst et av spørsmålene over, ønsker Idrettens fredkorps kontakt. Hvert år får et knippe unge voksne en unik mulighet til å jobbe med idrett i Afrika, oppleve et utrolig eventyr, tilegne seg kompetanse, kulturforståelse og erfaringer som styrker en både som menneske og attraktiviteten som arbeidstaker i årene fremover. Det er rett og slett en sjanse man ikke kan la gå fra seg og en mulighet man står ovenfor en gang i livet.
For mer praktisk informasjon om arbeid og søknad - les mer:
Les mer

Ståle Solbakken:
- Trenere må gi alle barn følelsen av å bli sett i løpet av en trening eller kamp

Ståle Solbakken (49) mener det er viktig at alle trenere gir barna en følelse av å bli sett i løpet av en trening eller kamp, og at det viktigste målet for trenere bør være å ha med flest mulig – lengst mulig. Barnetrenere bør bli målt på hvor mange spillere de klarer å beholde – ikke hvor mange pokaler som står i hylla etter endt sesong.

Les Ståles innspill til om trenere og barneidrett her:
Les mer

Har dere Årets idrettsanlegg 2018?

Nå skal Idrettsforbundet, Kulturdepartementet og
BAD, PARK og IDRETT finne ut hvem som har det
fineste og mest praktiske idrettsanlegget i 2018.
Fristen for å søke er 7. februar 2018

Prisen "Årets idrettsanlegg" tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet.
Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.
Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. For mer informasjon og søknad, les mer:
Les mer

Kontaktinformasjon

Hedmark idrettskrets
Idrettens Hus,Løvstadvegen 7
2312 Ottestad

Tlf: 62 54 26 00